O nas

Kancelaria

Szanowni Państwo,
Kancelaria Radców Prawnych Frey & Frejowska spółka jawna powstała z połączenia indywidualnych praktyk radców prawnych. Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, spadkowym, karnym, gospodarczym, pracy, ubezpieczeń społecznych i prawie administracyjnym oraz obsłudze inwestycji. Dzięki współpracy ze środowiskami akademickimi zapewnia najwyższy poziom porad. Posiadamy wiedzę z zakresu najbardziej specjalistycznych dziedzin prawa, a także jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną również Klientom o specyficznym niszowym profilu działalności i szczególnych potrzebach. Kancelaria współpracuje z notariuszem, doradcą podatkowym, biurem rachunkowym oraz innymi specjalistami i zapewnia swoim Klientom kompleksowe usługi.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii.

Misja

Profesjonalna i uczciwa obsługa prawna gwarantuje Klientom poczucie bezpieczeństwa prawnego. Kreatywność w podejściu do trudnych spraw zapewnia skuteczność w działaniu na rzecz Klientów.

Zespół

robert_frey

dr Robert Frey

Radca prawny

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie następnie obroniłem doktorat z postępowania cywilnego na temat „Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach pracy przed sądem pracy”.

Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po odbytej aplikacji radcowskiej i zdanym egzaminie zostałem wpisany na listę radców prawnych.

elzbieta_frejowska

Elżbieta Frejowska

Radca prawny

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po odbytej aplikacji radcowskiej i zdanym egzaminie zostałam wpisana na listę radców prawnych.

Jako radca prawny zajmowałam się zarówno obsługą jednostek samorządu terytorialnego i tworzonych przez nie jednostek organizacyjnych, jak również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej działalności gospodarczej, a także spółek prawa handlowego, w tym spółki notowanej na giełdzie.

Kancelaria Radców Prawnych Frey & Frejowska

Zakres

Czym się zajmujemy

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną przedsiębiorców oferując kompleksowe usługi począwszy od utworzenia firmy, poprzez pomoc prawną w bieżącej działalności, w tym obsługę inwestycyjną, aż do jej zakończenia.

Prawo administracyjne

Oferta Kancelarii w zakresie prawa i postępowania administracyjnego obejmuje kompleksowe doradztwo i reprezentowanie przed urzędami administracji rządowej i samorządowej, a także przed wszystkimi instancjami sądów administracyjnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Prawo karne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń. Usługi obejmują zarówno obronę oskarżonego i podejrzanego jak również reprezentację pokrzywdzonego we wszystkich stadiach postępowania na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, a także postępowania apelacyjnego oraz kasacyjnego.

Rozwody i prawo rodzinne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód, unieważnieniem małżeństwa, separacją, alimentami, ustaleniem kontaktów z dziećmi, a także podziałem majątku.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria reprezentuje przed sądami zarówno pracowników, jak i pracodawców. Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach o renty, emerytury, zasiłki i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc w ramach spraw z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych związanych z wypadkami drogowymi i kolizjami, w szczególności dotyczących odszkodowań, zadośćuczynienia, rent, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, pogrzebu zarówno od ubezpieczycieli, jak i osób fizycznych.

Prawo oświatowe

Kancelaria zapewnia obsługę prawną podmiotów z szeroko pojętej oświaty, doradza zarówno jednostkom publicznym, niepublicznym, a także nauczycielom i rodzicom.

Prawo samorządowe

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów, a także ich jednostek organizacyjnych oraz związków jednostek samorządu terytorialnego.

Prawo egzekucyjne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną zarówno wierzycielom dochodzących w postępowaniu egzekucyjnym swoich wierzytelności, a także dłużnikom w związku ze wszystkimi podjętymi przeciwko nim czynnościami.

Prawo rolne

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z branży rolnej, w tym regulowanie stanu prawnego nieruchomości o skomplikowanym charakterze.

Prawo wodne

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony wód oraz korzystania z jej zasobów, które stanowią przedmiot regulacji prawa.

Prawo spadkowe

Kancelaria prowadzi obsługę prawną Klientów z zakresu prawa spadkowego, tj. sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, zachowku, działu spadku.