Nasz zespół

robert_frey

dr Robert Frey

Radca prawny

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie następnie obroniłem doktorat z postępowania cywilnego na temat „Pracodawca w postępowaniu w indywidualnych sporach pracy przed sądem pracy”. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po odbytej aplikacji radcowskiej i zdanym egzaminie zostałem wpisany na listę radców prawnych.

W swojej bogatej karierze zawodowej łączę teorię z praktyką.

Aspekt praktyczny, to nie tylko świadczenie pomocy prawnej jako radca prawny, ale także praca na stanowiskach kierowniczych w firmach prywatnych oraz administracji. Zajmowałem stanowiska: prezesa zarządu spółki akcyjnej, dyrektora biura zarządu oraz pełnomocnika zarządu do spraw zintegrowanego systemu zarządzania, dyrektora biura międzynarodowych analiz prawnych, członka rad nadzorczych oraz wyższe stanowisko kierownicze w administracji rządowej.

Aspekt teoretyczny to działalności naukowa. Jestem adiunktem na wydziale prawa uczelni wyższej oraz autorem szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, w tym monografii „Powództwa przeciwegzekucyjne w prawie polskim” oraz prawa rodzinnego i prawa pracy. Jestem również współautorem podręczników akademickich do prawa i postępowania administracyjnego.

elzbieta_frejowska

Elżbieta Frejowska

Radca prawny

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po odbytej aplikacji radcowskiej i zdanym egzaminie zostałam wpisana na listę radców prawnych.

Jako radca prawny zajmowałam się zarówno obsługą jednostek samorządu terytorialnego i tworzonych przez nie jednostek organizacyjnych, jak również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej działalności gospodarczej, a także spółek prawa handlowego, w tym spółki notowanej na giełdzie.

Brałam aktywny udział we wdrażaniu na szczeblu wojewódzkim reformy oświaty, stąd moja dogłębna wiedza w tym obszarze.

Jedną z moich specjalizacji jest sfera inwestycji, zarówno w zakresie jej przygotowania, pozyskania środków unijnych jak ich prawidłowego wykorzystania w toku całego procesu inwestycyjnego, od pomysłu do realizacji. Zarządzana przeze mnie gmina w 2014 r. w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” na ponad 1500 gmin wiejskich, zajęła 11 miejsce w pozyskaniu środków unijnych na mieszkańca.

Kancelaria Radców Prawnych Frey & Frejowska