Oferta

Samorząd terytorialny

Opierając się na naszym długoletnim doświadczeniu praktycznym oferujemy współpracę polegającą na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej lub udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu incydentalnych problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc prawna może być udzielona w formie ustnych porad prawnych, pisemnych specjalistycznych opinii prawnych, jak również reprezentowania Zleceniodawcy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

 

Osoba do kontaktu: radca prawny Elżbieta Frejowska tel. 500 345 198 e-mail: elzbieta.frejowska@kancelariaff.pl

Przedsiębiorcy

Kancelaria oferuje pomoc w bieżącej działalności, a także zakładaniu, przekształcaniu, restrukturyzacji oraz likwidacji firm i obsłudze inwestycji. Pomoc prawna może być udzielona w formie ustnych porad prawnych, pisemnych specjalistycznych opinii prawnych, jak również reprezentowania Zleceniodawcy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

 

Osoba do kontaktu: radca prawny Robert Frey tel. 698 121 144 e-mail: robert.frey@kancelariaff.pl

Osoby fizyczne

Kancelaria oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych życia codziennego. Pomoc prawna może być udzielona w formie ustnych porad prawnych, pisemnych specjalistycznych opinii prawnych, jak również reprezentowania Zleceniodawcy w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

 

Osoba do kontaktu: radca prawny Robert Frey tel. 698 121 144 e-mail: robert.frey@kancelariaff.pl

Organizacje pozarządowe

Wspólnicy tworzący Kancelarię podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem i wesprą pomocą prawna organizacje pozarządowe, pomagając w ich tworzeniu oraz ich działalności na rzecz społeczności lokalnych.

 

Osoba do kontaktu: radca prawny Elżbieta Frejowska tel. 500 345 198 e-mail: elzbieta.frejowska@kancelariaff.pl